29 Konkurs Piosenki "Wygraj Sukces" - formularz zgłoszeniowy


Formularz zgłoszeniowy

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy tej edycji.

Przed jego wypełnieniem zapoznaj się z przykładami.

Wpisuj wszystkie dane uważnie, stosuj się do wskazówek!

Pola oznaczone kolorem czerwonym to pola obowiązkowe.

W celu poprawnego wyświetlania zawartości strony zalecane przeglądarki to Firefox lub Chrome.

Należy bezwzględnie stosować polskie litery podczas wypełniania formularza.IMIĘ:

Wpisz imię DUŻYMI LITERAMI. Prosimy NIE UŻYWAĆ ZDROBNIEŃ.

NAZWISKO:

Wpisz nazwisko DUŻYMI LITERAMI.

Rok urodzenia:

Wybierz rok urodzenia.

Telefon kontaktowy:

Wpisz numer telefonu kontaktowego, możesz podać kilka, zaznacz do kogo jest to numer.

Opiekun:

Podaj imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

Instytucja patronująca:

w

Podaj PEŁNĄ NAZWĘ instytucji patronującej np. ośrodka kultury, szkoły itp. (w drugim polu nie zapomnij dopisać w jakiej znajduje się miejscowości.)

Prosimy nie stosować znaków interpunkcyjnych takich jak - , _ ! " .


Korespondencja do solisty:

IMIĘ:

NAZWISKO:

Miejscowość:

Podaj nazwę Twojej miejscowości. Jeśli w Twojej miejscowości nie ma nazw ulic dopisz na koniec numer domu a pole ulica zostaw puste.

Ulica:

Może to być równie dobrze plac, aleja czy Osiedle
(zaznacz to na początku dodając 'ul.','al.','pl.', 'Os.').

Kod pocztowy:

Np. 39-400

Poczta:

Podaj nazwę miejscowości,
w której znajduje się poczta.

Województwo:

Wybierz województwo.

Powiat:

Wybierz powiat.


Utwór obowiązkowy:

Wybierasz utwór z pośród 29 albumów Wygraj Sukces.

Link do nagrania:

Wklej link do nagrania z serwisu YouTube

Utwór dowolny:

jest wśród utworów obowiązkowych nie ma go wśród nich

Wybierz czy utwórem dowolnym jest któryś z utworów obowiązkowych, czy nie.

Tytuł:

Zanim uzupełnisz to pole upewnij się, że podajesz właściwy tytuł! sprawdĽ go na okładce albumu, z którego pochodzi lub w Internecie i wpisz go co do literki DUŻYMI LITERAMI.

Autor słów:

Koniecznie sprawdĽ autora na albumie lub w Internecie; jeśli autor jest nieznany (np. piosenka ludowa) wpisz 'nieznany'; jeśli nie możesz nigdzie znaleĽć autora napisz z czyjego repertuaru pochodzi utwór; tylko w ostateczności zostaw pole puste.

Autor muzyki:

Jak wyżej.

Czas:

Np. 3,21 (użyj przecinka); jeśli nie znasz dokładnego czasu podaj przybliżony.

Tytuł:

Wybierasz utwór z pośród 29 albumów Wygraj Sukces.

Uwagi:

Jeśli chcesz dodać jakąś ważną informację, a nie ma na nią miejsca w formularzu, to umieść ją właśnie tu. To nie jest miejsce na pytania!

Jeżeli występujesz z akompaniamentem na żywo to wpisz imię i nazwisko akompaniatora i instrument, a w przypadku chórku wpisz liczbę osób w nim występujących

Zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu 29 edycji. Wszystkie zawarte w regulaminie warunki akceptuję.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych uczestnika będącego pod moją opieką prawną przez Tarnobrzeski Dom Kultury, z siedzibą ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg, jako Administratora Danych, w celu niezbędnym dla rejestracji, organizacji i przeprowadzenia Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Wiem, że podanie moich danych osobowych*/ uczestnika będącego pod moją opieką prawną* jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się i udziału w Konkursie. Odbiorcami danych mogą być współorganizator kwalifikacji wstępnych i regionalnych Konkursu Wygraj sukces Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu oraz przekazania materiałów pokonkursowych. Mam prawo żądania od Administratora Danych dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na umieszczenie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mój mojego dziecka, przetwarzany podczas Konkursu Piosenki "Wygraj Sukces" 2024 na stronie www.tdk.tarnobrzeg.pl, www.wygrajsukces.com.pl, na stronie organizatora kwalifikacji regionalnych, w mediach: internecie, prasie, telewizji, Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystany tylko i wyłącznie w celu promocji konkursu organizowanego przez Tarnobrzeski Dom Kultury z siedzibą ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg. Znam swoje prawa do wycofania zgody w każdym momencie.

Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz.
Oświadczenie składa wyłącznie opiekun prawny/pełnoletni uczestnik.

KOD Z PŁYTY:

Tu wpisz sześcioznakowy kod (numer identyfikacyjny) z płyty; bez podania poprawnego kodu formularz nie zostanie wysłany. Wielkość liter ma znaczenie.

Adres e-mail:

Podaj jeden adres e-mail na który ma być przesłane powiadomienie

Potwierdzam wszystkie dane wprowadzone przeze mnie do formularza.

Imię i nazwisko opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika/ osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych:

Proszę wpisać imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz.